‘Geen besmetting door injecties’

Hans J. en rechts Peter M. (tekening Annet Zuurveen)

De slachtoffers in de Groninger-hiv-zaak zijn niet besmet geraakt door injecties met hiv-besmet bloed. Peter M. en Hans J. wilden dat wel. Dat is de kern van het arrest van het Arnhemse Hof. Dat deed vandaag uitspraak in de hiv-zaak.

Het Hof acht net als de Groninger rechtbank eerder, niet bewezen dat de slachtoffers hun hiv-besmetting hebben opgelopen door de injecties. Dat had ook kunnen gebeuren door seks met anderen. Eerder.

Peter M. en Hans J. zijn nu alleen veroordeeld voor poging zware mishandeling. En niet voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, oftewel het voltooide delict. Dat betekent lagere straffen: van 12 en 9 naar 8 en 5 jaar. Een overwinning voor de advocaten.

Juridisch gezien klopt het arrest van het Arnhemse Hof  als een bus. Het arrest van het Leeuwarder Hof was vooral een

Boek: de Groninger hiv-affaire

knappe constructie, die zorgde voor stevige straffen. De verdediging was er hoogst verbaasd en terecht verontwaardigd over.

Toch is het raar: Peter M. en Hans J. hadden de intentie om anderen te besmetten door hen met hiv-bloed in te spuiten. Deskundigen zeiden dat besmettingen heel goed  het gevolg hadden kunnen zijn van de injecties. Hans J. had er uitgebreid over verklaard. En toch zijn ze vandaag vrijgesproken van het moedwillig besmetten door injecties.

Bij het schrijven van het boek over de Groninger hiv-affaire had ik een gesprek met een gedragsdeskundige die Peter M. en Hans J. onderzocht. Ik herinner me zijn woorden: ‘los van elkaar is er niet zo veel aan de hand. Maar zijn ze samen, dan ontstaat er een bizarre chemie. Een gevaarlijke chemie.’

Ik hoop vooral dat Peter en Hans ver weg blijven van elkaar.

Meer weten over deze zaak? Lees mijn boek Verdoofd, verkracht en besmet. Er zijn onlangs nieuwe exemplaren gedrukt.  Plak aan het eind van het verhaal dit arrest inzake de Groninger HIV-zaken en het is compleet..

Bladeren door de historie van de Hells Angels

De Hells Angels: de bekendste 1 % motorclub

Er ligt een nieuw boek in de winkel over de Hells Angels. Hells Angels in de Lage Landen is een uitgave van uitgeverij JustPublishers, Panorama en Revu. Een absoluut lezenswaardig en compleet boek over de historie van de Nederlandse afdeling van de roemruchte motorclub die haar oorsprong in de Verenigde Staten kent.

‘Het definitieve verhaal‘, staat op de achterzijde van het boek gedrukt. Dat klinkt bijna alsof de club niet meer bestaat. Maar ondanks een poging van justitie om de Angels te verbieden, de sluiting van het hoofdhonk Angels Place in Amsterdam en de processen tegen individuele leden, zijn de Angels ‘still alive’.

Read more

Een dodelijke achtervolging in Nieuw-Buinen

Ontsteltenis na dood 18-jarige (foto Harry Tielman, DvhN)

In het Drentse  Nieuw-Buinen kwam woensdagmiddag een 18-jarige man om het leven na een korte achtervolging door de politie. Verschrikkelijk voor de nabestaanden en eveneens voor de betrokken politiemensen. Het optreden van de politie roept vragen op die moeilijk zijn te beantwoorden.

Ben je als politieman verantwoordelijk voor de reactie op je optreden? Weegt het risico dat ernstige of fatale escalatie volgt op tegen de ernst van het delict?

Read more

Satudarah & The Crips

 

De doodgeschoten Quincy Soetosenojo

Quincy Soetosenojo, die gisteren in Amsterdam werd vermoord, was lid van de Crips-gang en aspirant-lid van motorclub Satudarah. ‘Sin Quin’ had altijd een wapen bij zich’. De tekst staat op de website van de Dutch Crips. Een Nederlands aftreksel van de echte Amerikaanse gang met dezelfde naam. Dat Satudarah contacten onderhoudt met of rekruteert onder bendeleden past binnen de expansiedrift van de outlawbikeclub.

Read more

De verdachte: wanneer wel en wanneer niet anoniem?

Volstrekt anoniem of herleidbaar?

Het gebeurt een paar keer per maand. Na een rechtszaak klampt een verdachte, familielid of advocaat mij aan met de vraag de naam van de beklaagde niet te noemen in een artikel. De vrouw die vreest dat het hele dorp erachter komt dat haar man aan jongetjes zit. De restauranthouder die bang is dat zijn blazoen besmet raakt als mensen in de stad lezen dat hij gepakt is met wat drugs. Wanneer wel en wanneer niet iemand ‘sparen’ in een verslag?

Read more

Niet te vroeg juichen na eerste ‘rondje Satudarah’

Wat levert het ‘rondje Satudarah’ op?

‘Dit is een heksenjacht,’ zei Henk Kuipers, Satudarah President North East, in een uitzending van EénVandaag eerder dit jaar.  Het was zijn reactie op de aankondiging van het kabinet om ‘outlaw bikers’ hard aan te pakken.

‘Als individuen de wet overtreden moeten die aangepakt worden, maar daar heeft de motorclub waar ze lid van zijn niks mee te maken’, sprak Kuipers van de noordelijke afdeling. Na drie dagen van het Satudarah-proces in Breda kun je concluderen dat er meer dan alleen een paar individuen de wet overtreden. Tenminste, zo lijkt het vooralsnog.

Read more

Ongeremde klopjacht op zware criminelen (analyse)

Ziya B. en Sandro G.

Half Nederland kent ze inmiddels. De twee amateuristisch vermomde mannen die in Den Haag een juwelier doodschoten. Zelfs de NOS bracht foto’s en de volledige voor- en achternamen naar buiten. Waar komt die ongekende openheid vandaan en wat zijn de nadelen?

 De Telegraaf en het AD plaatsten gisteren de portretten van Ziya B. en Sandro G. groot op de voorpagina. De foto’s en de namen werden dit keer niet slinks van sociale media weggekaapt, maar panklaar aangeleverd door politie en justitie.

 Twee ontwikkelingen spelen bij die ongeremde openheid een rol. Het snel naar buiten brengen van de volledige identiteit van verdachten past bij het ’totaal-offensief’ dat veiligheidsminister Opstelten en zijn staatssecretaris Teeven drie jaar geleden hebben aangekondigd. Het aantal overvallen was tot 2009 fors gestegen. De maatschappelijk onrust groeide en groeide, mede aangewakkerd door het politieke klimaat. Justitie trok een grens.

Read more

Uitglijder bij boek De Roze Moorden (opinie)

Het boek over homo-moorden

Eind vorige maand verscheen het boek De Roze Moorden van Paul Hofman. Een boek, zoals in de inleiding staat, over zestien moorden waarbij het slachtoffer homo of lesbisch was. Hofman nam ook de moord op Alex Wiegmink (de Posbank moord) in de lijst op. Een foute keuze. Want nooit is vast komen te staan dat de getrouwde Wiegmink een dubbelleven leidde of wat het motief bij de onopgeloste moord was.

De broer van Wiegmink was laaiend. Zijn broer is door de opname van het hoofdstuk ten onrechte als homo bestempeld. Begrijpelijk. Ik zou er ook niet blij mee zijn als mijn vader om het leven zou worden gebracht en de moord zou op worden genomen in een boek dat gaat over homo-moorden. Niet omdat ik me zou schamen voor het feit dat hij homoseksuele gevoelens zou hebben, maar wel als ten onrechte de associatie zou worden gemaakt.

Read more

PvdA slaat plank mis met mensenhandel (update)

Rosse buurt sluiten is geen goed idee

 

Aan de vooravond van het debat over mensenhandel in de Groninger gemeenteraad, stelt de PvdA-fractie dat 80 procent van de vrouwen in de stadse rosse buurt slachtoffer is van vrouwenhandel. De partij wil ook  sluiting van de ramen als de situatie niet verbeterd. De partij slaat de plank volledig mis. (zie onder update)

Het zijn van die aannames. Van die volkomen uit de lucht gegrepen veronderstellingen die nergens op zijn gebaseerd.

Mythes. Zoals de mythe over de waarde van de hennep die jaarlijks over de grens naar het buitenland zou gaan. Die export zou, volgens het Korps Landelijke Politiediensten, 3,5 miljard euro bedragen. Een getal dat is gebaseerd op schattingen.

Media nemen het klakkeloos over. Politici schermen ermee. Alsof het keiharde getallen zijn.

De PvdA stelt dat 80 procent van de prostituees achter de ramen in Groningen slachtoffer is. De partij heeft zich daarbij mede gebaseerd op landelijke cijfers en projecteert die op Groningen. Een kapitale fout.

Eentje waardoor een overtrokken en incorrect beeld ontstaat over mensenhandel.

Read more

Robert M. en het spreekrecht voor ouders (met update)

Moeten ouders slachtoffers Robert M. spreekrecht krijgen?

1. Ja natuurlijk. Ook al heeft de Hoge Raad eerder anders beschikt

2. Eigenlijk wel, maar het kan helaas juridisch nog niet.

3. Nee. Spreekrecht is er alleen voor slachtoffers zelf of hun nabestaanden

Deze vraag met mogelijke antwoorden staat op de site van Elsevier. Antwoord twee slaat, hoe simpel ook, de spijker op de kop.

Volgens mij is er niemand in Nederland die de ouders in deze verschrikkelijke zedenzaak niet het recht gunt om te praten. Te vertellen welk leed hen heeft getroffen. Ook Wim Anker niet.

Maar daar gaat het niet om.

De Balans

Anker heeft het belang van zijn cliënt te verdedigen. Hij is bovendien iemand die principes predikt in en buiten de rechtszaal. Nadrukkelijk wijst op de regels van het spel en ze naleeft. Daarom kan hij niet akkoord gaan met het besluit van de rechtbank om de ouders het spreekrecht te gunnen. Het mag namelijk volgens de huidige regels niet. Uitbreiding van het spreekrecht is vooral een taak van de wetgever. En niet van de rechter.

Ook niet bij zo’n verschrikkelijke zaak als de Amsterdamse zedenzaak.

In het besluit van de rechtbank de ouders toch het spreekrecht te geven, schuilt een visie. Een in de ogen van Anker en zijn cliënt subjectieve visie. Wraking van de rechtbank is dus niet zo raar. Dit scenario is natuurlijk op zijn kantoor aan de Ossekop in Leeuwarden uitvoerig besproken.

Woensdag beslist de wrakingskamer over het verzoek. Krijgt Anker gelijk, dan loopt het proces flinke vertraging op. De nieuwe rechters moeten zich inlezen in de zedenzaak. En die bestaat niet uit een paar A4’tjes.

Ik kies voor antwoord B. En pleit voor (beperkte) uitbreiding van het spreekrecht.

Want hiermee heeft Richard Korver natuurlijk een belangrijk punt: “Om de impact van de ouders van de slachtoffers te begrijpen, moet je ze horen en zien spreken.” Zeker daar waar slachtoffers zelf nog niet kunnen praten.

Reageren?  mickvanwely@gmail.com

UPDATE (15 maart): Inmiddels is duidelijk dat de rechters in het proces Robert M. aan mogen blijven. “Er is geen sprake van feiten of omstandigheden die de rechterlijke partijdigheid in het geding brengen”, zo oordeelde de wrakingskamer woensdagochtend. De rechters hebben volgens de kamer nog geen standpunt ingenomen over de zaak. Geen vooringenomenheid dus. Het eerste punt is voor Richard Korver (advocaat van de ouders).