PvdA slaat plank mis met mensenhandel (update)

Rosse buurt sluiten is geen goed idee

 

Aan de vooravond van het debat over mensenhandel in de Groninger gemeenteraad, stelt de PvdA-fractie dat 80 procent van de vrouwen in de stadse rosse buurt slachtoffer is van vrouwenhandel. De partij wil ook  sluiting van de ramen als de situatie niet verbeterd. De partij slaat de plank volledig mis. (zie onder update)

Het zijn van die aannames. Van die volkomen uit de lucht gegrepen veronderstellingen die nergens op zijn gebaseerd.

Mythes. Zoals de mythe over de waarde van de hennep die jaarlijks over de grens naar het buitenland zou gaan. Die export zou, volgens het Korps Landelijke Politiediensten, 3,5 miljard euro bedragen. Een getal dat is gebaseerd op schattingen.

Media nemen het klakkeloos over. Politici schermen ermee. Alsof het keiharde getallen zijn.

De PvdA stelt dat 80 procent van de prostituees achter de ramen in Groningen slachtoffer is. De partij heeft zich daarbij mede gebaseerd op landelijke cijfers en projecteert die op Groningen. Een kapitale fout.

Eentje waardoor een overtrokken en incorrect beeld ontstaat over mensenhandel.

De Groninger recherche laat zich pertinent niet verleiden tot het noemen van percentages over slachtoffers van vrouwenhandel. Het is namelijk, zo zegt de politie duidelijk, puur gissen. Een verstandige redenering. Op vermoedens mag je overigens ook geen beleid maken.

Wat zijn de harde cijfers? In de afgelopen drie jaar is 86 keer aangifte gedaan van mensenhandel in de provincie Groningen. Het gros van de aangiftes komt van illegalen uit het asielzoekerscentrum Ter Apel. Die zeggen uitgebuit te zijn in het land van herkomst of ergens in Nederland.

Maar niet achter de ramen in Groningen.

Veel illegale vrouwen zeggen slachtoffer te zijn

Ongeveer 15 keer ging het om aangifte door een vrouw uit de rosse buurt. Het is zeer aannemelijk dat slechts een deel van de slachtoffers aangifte doet. In Groningen werken 150 vrouwen achter de ramen.

Vijf aangiften per jaar op 150 is wat anders dan 80 procent van de vrouwen. Zelfs als één op tien slachtoffers aangifte doet, kom je nog niet in de buurt van de 80 procent.

Zijn er dan bijna geen vrouwen die vrijwillig de prostitutie in gaan om geld te maken? Natuurlijk wel. Studentes uit bijvoorbeeld Hongarije die hier een half jaar werken om een studie te betalen en tevreden terugkeren. Of Nederlandse studentes. Dat een deel van deze vrouwen ongewild slachtoffer wordt van vrouwenhandel is een feit. Maar lang niet alle.

Nog belangrijker is het volgende.

De PvdA wil dat gedwongen prostitutie binnen vier jaar is uitgebannen uit de Groninger rosse buurt. Anders moeten de ramen maar dicht. Levensgevaarlijk.

De vraag naar prostituees zal altijd blijven. Als de prostituees zich niet legaal mogen aanbieden, doen ze dat illegaal. Met als gevolg dat de politie geen zicht heeft op de sector en de huidige controles niet meer kan uitvoeren.

Het sluiten van de rosse buurt werkt gedwongen prostitutie in de hand. De partij die bewerkstelligt dat de ramen dicht gaan is feitelijk medeverantwoordelijk voor uitbuiting in de toekomst in deze stad.

Is er dan geen reden voor ongerustheid als het gaat om mensenhandel in Groningen? Ja, die is er wel. Er vindt vrouwenhandel plaats. Moderne slavernij. En dat is zeer zorgelijk.

Maar politie en gemeente beschikken over allerlei middelen om uitwassen tegen te gaan. Bijvoorbeeld de Wet Bibob om panden van malafide verhuurders te sluiten. En er zijn strafrechtelijke mogelijkheden om ’pooiers’ aan te pakken.

De politie heeft goed zicht op misstanden dankzij de vele controles. Kent ook de mensen die actief zijn in de sector. Dagelijks struinen controleurs en rechercheurs door de buurt op zoek naar misstanden.

Waar prostitutie plaatsvindt zullen altijd misstanden zijn. Een 100 procent uitbuitingsloze rosse buurt is een utopie.

Misschien is het handig wanneer de PvdA zich eerst eens goed verdiept in de materie rond vrouwenhandel. En dan ook vooral praat met specialisten over de gevolgen van het sluiten van de rosse buurt.

Dat is beter dan het uiten van ongefundeerde  oorlogstaal en het aandragen van kortzichtige ‘oplossingen’. Iets waar de PvdA zo’n hekel heeft, als je de kritiek op met name de  PVV mag geloven.

Mick van Wely

(Update 04/04/12, 20.00 uur: Debat inmiddels geweest. Burgemeester Rehwinkel heeft aangegeven dat de rosse buurt niet dichtgaat. Partijen in de raad hebben kritiek geuit op de uitlatingen van de PvdA-fractie)