De seriebrandstichter in de frontlinie

Winschoten in de ban van het vuur

De seriebrandstichter van Winschoten lijkt te zijn gepakt. Lijkt, want mogelijk zijn er meer brandstichters actief. Kan altijd. De betrokkenheid van Danny F. moet ook nog bewezen worden. En juist daar zit het pijnpunt. Johnny B., de ‘pyromaan’ van ’t Zandt werd in 2008 verdacht van 22 branden en slechts voor drie veroordeeld.

Is Danny F. inderdaad ‘de man’ dan is er opnieuw een seriebrandstichter die voor zichzelf een belangrijke rol opeist gedurende een brandonderzoek.

F. stond in de frontlinie de afgelopen weken. Hij twitterde volop over de branden. F. retweette kort voordat hij werd opgepakt nog een tweet van iemand met de tekst ‘Zal de pyromaan als hij op stap is onzichtbaar zijn?’.

De Winschoter was aanjager bij de zoektocht van de politie naar de pyromaan, die hij ‘zou doodsteken als hij hem zou betrappen‘. F. meldde branden bij de politie en liet zich interviewen door media. Hij was of maakte zichzelf belangrijk.

Danny F. was ook zo vriendelijk de pers te woord te staan.

Het gedrag van de Winschoter is niet uniek. Johnny B. stond vooraan tussen dorpsbewoners die met ogen vol ongeloof naar de smeulende resten van een afgebrand pand keken. B. stond zelfs enthousiast de pers te woord. Ze moesten hem pakken, die pyromaan!

Nog een voorbeeld: de seriebrandstichter van de Groninger Oosterparkwijk. Eind 2006 en begin 2007 hield een reeks branden in de buurt de gemeenschap flink bezig. Bewoners logeerden zelfs tijdelijk elders. Bang ’s nachts verrast te  worden door het gerinkel van glas, de geur van brandend hout of geschreeuw van de buren.

Ene Christiaan uit de wijk vond het een goed idee om met een burgerwacht de straat op te gaan. Ik heb hem zelf nog geïnterviewd. Daags na het gesprek werd hij gepakt. De man die de burgers zei te willen beschermen, was de man die hen juist in gevaar had gebracht.

Het is dan ook geen wonder dat er bij een samenscholing van mensen tijdens of  na een brand, door agenten opnames worden gemaakt. En dat de politie goed in de gaten houdt wie zich als eerste meldt op de plek van een brand. Wie de politie informeert over brandstichtingen.

Heeft de politie een verdachte op de korrel, dan wordt hij geobserveerd en waar mogelijk plaatst de recherche een zender in zijn auto of fiets. Dat gebeurde ook bij Johnny B. (auto). Mogelijk heeft een zender ook Danny F. genekt. Het is dé manier om een brandstichter aan branden te koppelen.

Nog even over het woord pyromaan. Johnny B. was geen pyromaan. Christiaan K. uit de Oosterparkwijk evenmin. En geen van de mannen die in de afgelopen acht jaar voor de Groninger rechtbank terecht stonden in 110 strafzaken rond serieuze brandstichtingen.

‘Ze moeten de pyromaan maar snel pakken’, zegt Johnny B. over zichzelf.

Een pyromaan is iemand die gefascineerd is door vuur en lijdt aan een ziekelijke stoornis. Niet iedere seriebrandstichter is een pyromaan. Nagenoeg iedere pyromaan is een seriebrandstichter.

Wat zijn Christiaan K., Johnny B. , mogelijk ook Danny F. en andere brandstichters wel? Mensen die op zoek zijn naar aandacht. Genieten van het kat en muis-spel met de politie. Of soms gewoon branden stichten uit verveling. Of de kick. En daarmee een wijk, een dorp of zelfs een stad in de greep houden.