Weer geen levenslang voor Utrechtse drugsmoord

Geen levenslang

Tot twee keer toe probeerde justitie het bij de Rotterdamse Antilliaan Leonard S. Maar twee keer schudden de rechters het hoofd. Eerst in de rechtbank in Utrecht waar S. in 2008 aan de Dickenslaan met een medeverdachte een andere Antilliaan doodschoot, en gisteren bij het Arnhemse Hof. Ook de raadsheren vonden levenslang een te zware straf. S. werd 22 jaar cel opgelegd. Zijn medeverdachte werd veroordeeld tot 16 jaar cel.

Waarom geen levenslang? Op zich niet vreemd. Doorgaans (niet altijd) zijn er twee moorden nodig voor een veroordeling. Het Hof motiveert de beslissing als volgt in het arrest:

‘Een levenslange gevangenisstraf is, behoudens gratie, evenwel ook echt levenslang. Naar het oordeel van het hof dient deze straf daarom alleen in uitzonderlijke gevallen en met grote behoedzaamheid te worden opgelegd. Anders dan de advocaat-generaal acht het hof in de onderhavige zaak geen uitzonderlijke omstandigheden aanwezig die zouden moeten leiden tot oplegging van een levenslange gevangenisstraf. Als uitgangspunt voor de strafoplegging bij een enkelvoudige moord hanteert het hof een gevangenisstraf van tussen de twaalf en achttien jaren, zoals ook wordt weergegeven in de databank consistente straftoemeting, waarin straffen zijn opgenomen die eerder voor dit soort feiten zijn opgelegd. In de onderhavige zaak neemt het hof een aantal strafverzwarende factoren in aanmerking. Zwaarwegend acht het hof dat de verdachte toen hij [slachtoffer 1] om het leven bracht nog maar elf dagen op vrije voeten was, nadat hij wegens berovingen met gebruikmaking van een vuurwapen was veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaren en daarvan zes jaren had uitgezeten. Bovendien heeft de verdachte kort nadat hij [slachtoffer 1] om het leven had gebracht, geprobeerd om een gewapende overval te plegen. Daar staat tegenover dat de verdachte ten tijde van het plegen van de feiten nog maar 25 jaar oud was.’

Lees hier een eerder verhaal over de Utrechtse drugsmoord

Meld u aan voor het boek Levenslang dat eind dit jaar in de winkel ligt! Boek