ME: weet u misschien waar de Kerkstaat is?

Haren in brand

 De politie heeft in Haren grote moeite gehad met reageren op de aanzwellende mensenmassa en de uitbrekende rellen door problemen met communicatieapparatuur. Opgetrommelde politiemensen wisten vaak niet waar ze moesten zijn en wat ze moesten doen.

Dat blijkt uit informele gesprekken die Dagblad van het Noorden voerde met politiemensen van diverse onderdelen van de noordelijke korpsen.

Op de avond van Project X raakte het communicatiesysteem C2000 overbelast. Dat bemoeilijkte onderling overleg en de coördinatie tussen de hulpverleningsdiensten. Ook het contact tussen politiemensen via BlackBerry-smartphones verliep verre van optimaal. Leidinggevenden konden nauwelijks met elkaar communiceren.

Leden van mobiele eenheden en aanhoudingsteams die ’s nachts in allerijl werden opgeroepen, kregen moeizaam of helemaal geen contact met de commandopost van de politie of de eigen commandant. ME’ers moesten voorbijgangers de weg vragen.

Een ander probleem was de onbekendheid met Haren. De honderden opgeroepen politiemensen wisten niet waar ze moesten zijn. Ze konden niet goed worden aangestuurd door de noordelijke meldkamer in Drachten. Er ontbraken bovendien duidelijke instructies voor de wijze van optreden.

Uit alles blijkt dat de politie en de gemeente Haren volledig zijn overrompeld, terwijl in de laatste week duidelijk werd dat de kans bestond dat Haren massaal zou worden bezocht. Volgens mediadeskundige Ritzo ten Cate, die de

Korpschef Dros en burgemeester Bats

communicatie op Facebook rond Project X analyseert, hebben de autoriteiten op Facebook op geen enkele wijze actie ondernomen. Bijvoorbeeld om mensen aan te spreken op het opblazen van het feest.

De politie wil niet reageren op de kritiek lopende het officiële onderzoek dat Job Cohen instelt naar de rellen en de aanloop naar de ongeregeldheden in Haren.Er zal alles aan worden gedaan om de schade van het ‘feest’ in Haren te verhalen op de daders. Dat zei minister Ivo Opstelten gisteren in de Tweede Kamer. “We hebben het instrumentarium. Dat was tot nu toe niet altijd erg succesvol, maar hier moet het gebeuren”, aldus de bewindsman.

Al sinds de in gebruikneming van C2000 zijn er problemen met het communicatiesysteem van de overheid . De politie, brandweer, ambulancediensten en Koninklijke Marechaussee zouden met C2000 beter kunnen samenwerken. Vorig jaar nog liet C2000 het in verscheidene landsdelen afweten.

Het is achteraf praten, maar waarom betrokken politie en gemeente vooraf geen jongeren bij de aanpak van het probleem Projectx? Een jongerenpanel had antwoord kunnen geven op vragen als: hoeveel mensen komen er mogelijk? Wat kunnen we eraan doen om de toestroom tegen te houden? Moeten we wat organiseren en wat? Is het handig om Facebookers en Twitteraars aan te spreken wat betreft Projectx?

Mick van Wely en Bas van Sluis