‘Haren’ blijft Dros achtervolgen

Dros krijgt het zwaar
Dros krijgt het zwaar

Burgemeester Rob Bats van Haren stapte dinsdag op, maar politiebaas van het Noorden Oscar Dros blijft zitten. Waarom Bats wel en Dros niet en welke consequenties heeft ‘Haren’ voor de korpschef?

“Ik wil en wens onafhankelijk te blijven”, zei Bats toen hij besloot op te stappen. De burgemeester bedoelde daarmee dat hij niet verder wil en kan vanwege de ‘besmetting’ door de Project X –rellen. Bij de uitoefening van zijn functie zouden mensen druk op hem uit kunnen oefenen, verwijzend naar de rellen.

Dros blijft. Hij voelt zich gesteund door de ondernemingsraad.

De politiechef valt echter net zoveel te verwijten als de burgemeester. De korpschef is baas van de politieorganisatie die faalde. Eindverantwoordelijk voor een gala aan fouten.

De politie was onvoldoende voorbereid, onderschatte Project X Haren en faalde op de dag zelf op alle fronten. Zoals Cohen zei: het systeem kreeg een test en zakte door het ijs.

Uitlatingen van de politiebaas op de persconferentie de dag na de rellen en in het televisieprogramma Pauw & Witteman over de politiesterkte en de mate waarin de politie was voorbereid, strookten niet met de werkelijkheid.

Zo zei Dros met droge ogen dat er voldoende manschappen van de Mobiele Eenheid achter de hand waren. Er was alleen een groep ME’ers aanwezig in gewoon uniform. De rest zat bij voetbalwedstrijden of werd opgeroepen van huis.

Uit het draaiboek van de politie bleek dat de politie helemaal niet was voorbereid op alle scenario’s, zoals Dros zei. Van een volledige uitwerking van de scenario’s was geen sprake. Het was half werk.

Terwijl Bats na de presentatie van het rapport Cohen diep door het stof ging en opstapte, zei Dros alleen de conclusies van het rapport te kunnen onderschrijven.

Waar Bats voor wil waken, kan ook Dros overkomen. In ieder geval blijven de Facebook-rellen aan hem kleven. Zo zal hij zeker buiten het korps bekend blijven staan als de man die in tegenstelling tot Bats niet zijn conclusies trok naar aanleiding van het rapport Cohen.

Dros gaf dan wel meteen opdracht voor een verbeterslag in het korps, maar dat is ook niet meer dan logisch. Er was veel mis. Dat valt te lezen in het rapport dat in handen van Dagblad van het Noorden is.

Waar Bats met een schone lei in een nieuwe functie door kan gaan, moet Dros het uit de hand gelopen feestje op zijn schouders torsen. Een zware last.

Zijn gezag is door Project X Haren aangetast. Had hij niet lopen draaien de dag na de rellen en ook bij Pauw & Witteman duidelijker aangeven dat er van alles misging bij de politie, was de schade beperkter gebleven.

Het uit de hand gelopen feestje in Haren zal druk geven bij het nemen van beslissingen in de toekomst. En nog een uitglijder kan de korpschef zich in ieder geval niet permitteren.

Mick van Wely en Bas van Sluis (weblog)

Reageren? mickvanwely@gmail.com